Vi måste kämpa tillsammans mot klimatförändringen

Debatt/Samhälle.
Illustration: Geralt / Pixabay.com

FRAMTIDEN. Låt oss tillsammans mobilisera för att med gemensamma krafter kämpa mot klimatförändringen och rädda framtiden för våra barnbarn, skriver Ingela Bollgren.

 

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Kampen mot klimatförändringen måste utkämpas på alla fronter. Väderkatastrofer blir allt vanligare. Trots dessa bistra fakta ökar utsläppen av växthusgaser för varje år.

Vi måste snabbt minska vårt fossilberoende. Men det räcker inte. Vi måste också tackla en hotande klimatbomb, nämligen det enorma överskott av växthusgaser som haven och luften har samlat upp under de gångna decennierna. Risken är att haven börjar läcka ut stora mängder. Vi vet inte när, men ju varmare det blir, dess snabbare närmare vi oss den punkt när följderna för jordens klimat blir oöverskådliga.

Så det brådskar och vad kan vi göra?

Det vassaste vapnet för att minska fossilanvändningen är att öka priset på koldioxidutsläpp. Så en uppmaning till politikerna: Se till att klimatskadliga utsläpp blir riktigt dyra och var inte rädda för väljarnas missnöje!

Det finns nämligen en metod som rätt utformad kan ge bred acceptans och den kallas Avgift och utdelning (A&U). Den innebär en stigande avgift på koldioxidutsläpp i vägtrafiken, så att förnybara alternativ blir mer lönsamma. Det speciella med förslaget är att hela intäkten månadsvis skall fördelas direkt till var och en av oss medborgare, där folk bosatta på gles- eller landsbygd bör få en ökad andel. Kanada har nyligen infört denna typ av klimatskatt.

Carbon Capture and Storage (CCS), alltså lagring av uppsamlad koldioxid, ses av många som en väsentlig teknisk lösning för att nå klimatmålen. Här ligger Norge i framkant och nu vill vårt västra grannland förmå Sverige och andra länder att leverera koldioxid för lagring, nere under havsbotten, där olja tidigare pumpats upp. Norge som har blivit världens rikaste land genom att pumpa upp olja och verksamt bidragit till den klimatförändring vi nu skyndsamt måste tackla, ser nu en ny affärsidé när oljeepoken verkar gå mot sitt slut.

Men metoden är dyr och energikrävande och därför vill man få stöd utifrån för att det ska bli lönsamt. Flytande koldioxid ska levereras från övriga Europa med fartyg, som än så länge går på fossil olja.

Men denna typ av koldioxidlagring är ju bara en punktinsats, där stora industrier vill skaffa sig respit inför det oundvikliga, att fossilepoken snabbt går mot sitt slut. Det överskuggande problemet med ansamlingen av växthusgaser i luft och hav, kan omöjligen lösas med denna teknik.

Det finns en annan metod för koldioxidinfångning. Den har naturen själv uppfunnit och bjuder på utan stora omkostnader. Koldioxiden är byggstenen för alla växter. Våra svenska skogar står till tjänst. Varsamt skogsbruk och nyplantering övertrumfar alla högteknologiska, extremt dyra metoder för koldioxidlagring. Bygga trähus är ett suveränt sätt att binda koldioxid och klimatvinsten är dubbel, eftersom trä då delvis ersätter cement, där tillverkningsprocessen är en riktig utsläppsvärsting. Så utbyggnad av svensk träförädling är en framtidsbransch.

Förra sommarens torka och de omfattande skogsbränderna kan bli det nya normala. Låt oss tillsammans mobilisera för att med gemensamma krafter kämpa emot klimatförändringen och rädda framtiden för våra barnbarn.

INGELA BOLLGREN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr