Tagg-arkiv

växthusgaser

Klimatfrågans skönhet och sorg

Debatt.

GLOBAL KRIS. ”Vi måste alltså, samtidigt som vi uppmuntrar och stöder lösningar på gräsrotsnivå, arbeta för att få till stånd en stark styrning uppifrån,” skriver Petter Wulff, från Klimatsvaret, angående den globala klimatkrisen.

0 0kr