Sverige — vårt växande hem

Debatt/Samhälle.
Montage: C Altgård / Opulens

MÄNNISKOVÄRDET. Folkrörelsen i flyktingfrågan behöver känna stöd från det politiska ledarskapet. Det är hög tid att avveckla den restriktiva migrationspolitiken och sätta människovärdet i centrum, skriver Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.

 

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Idag torsdag den 12 september samlas demonstranter på Norra Bantorget i Stockholm för att i Marsch för Mänsklighet manifestera mot en omänsklig behandling av flyktingar i Sverige. Manifestationen genomförs två dagar efter att Sverige massutvisat ett 80-tal personer, de flesta mycket unga människor som bott i Sverige i flera år, till krigets och terrorns Afghanistan.

Manifestationen arrangeras av det nationella nätverket NU ÄR DET NOG!, vilket inrymmer ett stort antal organisationer och rörelser som på klassiskt folkrörelsesätt sätt kämpar för utsatta människor. I det här fallet i en kamp för att Sverige ska stoppa utvisningarna till Afghanistan.

Alla dessa rörelser till stöd för flyktingar, för asylrätt och för en humanitär och rättssäker migrationspolitik – som till exempel #jagärhär, Liv utan gränser, Refugees Welcome Sverige, Tillsammansskapet, Musiker mot Rasism, Nätverket Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar!, #femövertolv, #vistårinteut, Ung i Sverige och många, många flera – gestaltar en helt annan verklighet, med avseende på svenska folkets engagemang och solidaritet med flyktingar och utsatta människor, än den man oftast tar del av i den traditionella nyhetsförmedlingen.

Sverige flödar av människor och rörelser som slåss för en mindre restriktiv flyktingpolitik. Människor som inte vill att Sverige eller Europa ska bygga murar mot omvärlden. Människor som vill välkomna människor på flykt till Sverige – vårt växande hem.

Sverige sticker ut. Enligt mätningar från det globala forskningsprojektet World Value Survey (WVS) så är Sverige det land i Europa – ja, kanske i världen – där befolkningen är mest positiv till flyktingmottagning och mest positiv i sin syn på invandrare. Jovisst, det finns invandringsmotstånd, främlingsfientlighet och rasism också i Sverige. Men invandringsmotståndet är inte större nu än vad det var under till exempel början av 1990-talet – snarare tvärtom.

Folkrörelsen i flyktingfrågan behöver känna stöd från det politiska ledarskapet.

Det som har hänt är att den invandringsnegativa opinionen i dag är mycket mer mobiliserad än vad den var i början av 2000-talet. Sverigedemokraterna har på ett skickligt sätt bidragit till denna mobilisering. De övriga, demokratiska, partierna i Sverige har här ett stort ansvar att visa vägen. Det finns forskning som pekar på att väljare tenderar att följa sina respektive partiers ställningstaganden i olika politiska sakfrågor. När till exempel Centerpartiet för några år sedan bytte fot i Nato-frågan och började förorda ett svenskt Nato-medlemskap följde deras väljare snart efter.

De demokratiska partierna i Sverige ska därför inte jaga väljare och genom att vika ner sig för en invandringskritisk opinion. I stället bör de demokratiska partierna stå upp för asylrätten och en rättssäker migrationspolitik. På sikt har de förutsättningar att vinna respekt och förtroende för en sådan linje bland sina väljare. Politik är att leda – inte att ledas.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Folkrörelsen i flyktingfrågan behöver känna stöd från det politiska ledarskapet. Och det politiska ledarskapet kan också känna och hämta stöd i denna folkrörelse. Det är hög tid att avveckla den restriktiva migrationspolitiken och sätta människovärdet i centrum. Jag skulle gärna se en politik där villkoren för familjeåterförening förbättrades. Där permanenta uppehållstillstånd blev huvudregel, för att underlätta integrationen. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas, och det bör införas en amnesti för alla de unga ensamkommande som vistats i Sverige i över ett år.

Det är viktigt att föra fram dessa krav eller motsvarande krav till den migrationspolitiska kommitté som riksdagen tillsatt och som nästa år ska presentera sina förslag om en förändrad svensk migrationspolitik. Dagens Marsch för Mänsklighet är ett viktigt steg på vägen. Låt det följas av flera.

ULF BJERELD
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr