Strejka för en värld att leva i

Debatt/Samhälle

 

Klimatkrisen. Bild: Pixabay.com

KLIMATSTREJK. På fredag, två dagar innan EU-valet, hålls Global Climate Strike for Future runt om i världen. Det är också den allra första fackligt varslade strejken för klimatet i Sverige, utfärdade av lokalorganisationer inom fackföreningen SAC – Syndikalisterna. Peter Forsberg, lärare i naturkunskap, är en av de som kommer strejka.

 

 

Att gå i strejk är inget som en gör lättvindigt utan är ett sätt att markera allvaret i det krisläge som mänskligheten befinner sig i. Bara i de senaste dagarnas nyheter har den som följer internationella medier kunnat se åtskilliga exempel vad som händer. I bland annat USA, Ryssland, Indien och Mexiko rasar skogsbränder trots att vi bara är i början av sommarsäsongen. I Mexico City har både skolor och andra institutioner hållit stängt när brandröken förenat sig med de redan i vanliga fall alltför höga luftföroreningarna. Och här i Sverige varnades det för första gången någonsin för att elda på valborg.

Jordbruket påverkas förstås av hetta och torka, exempelvis är 30 procent av årets majsskörd i USA hotad. Flera krig, konflikter och flyktingkriser påverkas också direkt eller indirekt av torka och vattenbrist, och nyligen rapporterades till exempel om flyktingkris i Bangladesh, något som inte är särskilt känt hos oss eftersom flyktingarna inte kommer ända hit.

Samtidigt fortsätter den obönhörliga utvecklingen. Antarktis smälter allt fortare och nu är en fjärdedel av Västantarktis instabil. CO2-halten i atmosfären har överskridit 415 ppm, vilket är det högsta på tre miljoner år. Vi borde ligga på 350 ppm för att vara säkra för skenande kedjeeffekter. Förindustriell nivå var ca 280 ppm. Även halten av metan ökar.

Inte undra på att klimatnödläge är utlyst av Storbritannien, Irland, Katalonien och ett växande antal regioner och städer runtom i världen. Flera medborgarförslag om detta är också inlämnade i svenska kommuner. Och det här händer alltså nu, 2019, inte 2050 eller 2100. Det är nyhetsrapporter, inte prognoser. Å andra sidan blir även prognoserna allt värre: För några veckor sen rapporterades att en miljon arter av djur och växter är utrotningshotade och alldeles nyligen kom en forskarrapport som pekar på att havsnivåhöjningen ser ut att bli 2 meter år 2100, det vill säga dubbelt så mycket som tidigare prognos från IPCC.

Och det händer alltså nu, vid 1,0 grader genomsnittlig uppvärmning, så det kommer oundvikligen att bli värre när vi närmar oss 1,5 grader och mer.

Vad det handlar om nu, allt vi gör och inte gör, alla de kommande årens politiska beslut, såväl som beslut av enskilda individer, organisationer och företag — är hur mycket värre det kommer att bli: hanterbart eller förödande.

Deprimerande, ja absolut, men det finns också källor till styrka, inspiration och hopp!

Fredagen den 17 maj hann jag vara med ett tag med Fridays for Future på Mynttorget i Stockholm, före och efter jobbet. Det är ingen vanlig manifestation där folk står stilla och lyssnar på några talare, här är det ett sjudande myller av aktivitet — kontakter knyts, aktiviteter planeras, det skrivs, fotograferas, filmas och intervjuas. Någon kommer med en bok om hållbart skogsbruk som han har skrivit och skänker till ungdomarna. En grupp barn har dansuppvisning. En grupp fredsaktivister från Sydafrika är mycket intresserade av klimatets inverkan på konflikter. Någon med polska rötter diskuterar hur fredagsprotesterna i det konservativa Polen ska kunna bli fler och större där. Någon har med fika som alla får ta av. Det delas ut flygblad och affischer inför den stora demonstrationen om en vecka och så vidare, och så har det varit varje gång jag har haft möjlighet att vara där.

Andra som imponerar och inspirerar, som jag har haft förmånen att ha att göra med på sistone är Extinction Rebellion, Fältbiologerna, Klimataktion, Klimatriksdagen, Jordens Vänner och inte minst Vänsterpartiet nu i EU-valtider, alla med sina olika inriktningar och arbetssätt, och som alla gör ett oerhört viktigt arbete.

Kom med du också! Du behövs och du behöver en värld att leva i!

PETER FORSBERG

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt