Sofia Nerbrand får pris för kippavandringar

Samhälle
Kippavandring i Malmö 2013 (Foto: Sofia Nerbrand)

ANTIRASISM. Malmö Stads pris för mänskliga rättigheter 2018 går till Opulens krönikör, journalisten Sofia Nerbrand. Prissumman är 50 000 kr som Nerbrand tilldelas som initiativtagare till kippavandringarna mot antisemitism.

– Sofia Nerbrand har på ett inkluderande sätt genomfört kippavandringarna i Malmö, hon har bidragit till att stärka Malmö som en öppen och global stad, säger Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö i ett pressmeddelande.

– Det är med stor ödmjukhet och glädje jag tar emot detta utomordentligt fina pris av Malmö stad. Har jag bidragit till att knyta samman människor med olika bakgrund, identitet och ideologi för att tillsammans stävja antisemitism och annan intolerans är jag mycket tacksam, säger Sofia Nerbrand.

Kippavandringarna mot antisemitism och rasism startade 2012. Priset delades ut igår i Malmös Rådhus inför kommunfullmäktiges ledamöter.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.