Nya landshövdingen Bodström hyllades

Media/Samhälle.

UTNÄMNING. Jublet visste inga gränser när tusentals stockholmare på torsdagskvällen firade att Thomas Bodström utsetts till ny landshövding för Stockholm. Gatorna fylldes snabbt av stockholmare som gjorde huvudstaden till en glädjens och euforins epicentrum.

Huvudpersonen, blivande Kungliga befallningshavaren och Överståthållaren Thomas Bodström deltog inte i glädjeyttringarna så vitt Opulens utsände kunde se i folkhavet kring landshövdingebostaden Tessinska palatset i Gamla stan där Bodström flyttar in förste november.

– Äntligen händer något positivt här i Stockholm, jublade en märkbart rörd Ebba Lindsö, tidigare vd för Svenskt Näringsliv och ihop med Thomas Bodström ledamot i företaget Allras styrelse där de båda avgick dagen innan det avslöjades att Allra hade förskingrat alla pengarna för de småsparare som sett fram mot en rejäl pension på ålderns höst.

En stockholmare, som vill vara anonym, avslöjade för Opulens att Thomas Bodström hade stuckit till USA för att om möjligt kunna hålla sig borta från polisutredningen om Allras förskingringar och vidlyftiga affärer, åtminstone fram till sitt tillträde förste november. Även företagets försäljningsmetoder och Thomas Bodströms roll i detta granskas av ekobrottsmyndigheten.

Han är ju jurist och kan säkert alla kryphål, förklarade stockholmaren innan han försvann ut i stockholmsnatten, rädd för att ha sagt för mycket.

– I en särskild del av manifestationen deltog Skattebetalarnas förening som fortfarande jublar åt att den nye landshövdingen för lång tid framåt satte agendan kring vinster i välfärden när han 2011 plockade hem uppskattningsvis drygt två miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i kraft av sin position som ordförande för Pysslingen AB.

-Innan det drev socialdemokratin sin bestämda linje att skattebetalarnas pengar enbart ska främja verksamheten i vård, skola och omsorg och inte fick användas för främja Thomas Bodströms och andras privata ekonomi, kommenterar en representant för Skattebetalarföreningen.

Några anställda vid Pensionsmyndigheten syntes inte i den jublande folkmassan kring Tessinska palatset på torsdagskvällen. Dessa har i ett pressmeddelande tidigare skrivit:

”Regeringen har till landshövding utnämnt en person som tills nyligen var styrelseledamot i ett bolag som är föremål för en utredning om brott mot det allmänna pensionssystemet. Det väcker stor besvikelse och oro hos oss som arbetar med att förvalta och söka skapa förtroende för pensionssystemet” och avslutar så här:

”Med bakgrund av ovanstående vill vi att regeringen drar tillbaka utnämningen av Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.”

BENGT SAGER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr