Noterat: Amerikanska försvarsindustrin växer

Noterat/Samhälle.

KRIGSAKTIER. Efter 8 år med en president som fick fredspriset (Barack Obama) och en president som gick till val på att dra tillbaka militär från alla krigen (Donald Trump), mår den amerikanska försvarsindustrin bättre än någonsin. Den stöds av både demokrater och republikaner och den har band till både UK och Sverige.

En artikel i Wall Street Journal från den 7 november kan läsas här. Artikeln avslutas med en inbjudan till diskussion om det kloka i att fortsätta att investera i rustningsindustrin. WSJ ber sina läsare att ställa sig frågan: Är det dags att göra förändringar i min aktieportfölj?

Lars Borghem

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr