Dr Whistleblower and Nurse Truth. Del 1 – Myten om genocid i Sverige

Media.
Dr Whistleblower & Nurse Truth. Collage: C Altgård / Opulens.

LÖGN. Läkaren Jon Tallinger och sjuksköterskan Latifa Löfvenberg har under april och maj spridit felaktiga uppgifter och konspirationsmyter om äldre coronasmittade svenskar. Spridningen har främst publicerats på högerextrema medier men även nått mer etablerade medier som i Kroatien. I denna granskande serie i tre delar beskrivs fallet och hur falska uppgifter har använts för att legitimera auktoritära åtgärder, driva en oetisk ekonomisk agenda och sprida misstro i samhället.

 

“Alla patienter, även i hemsjukvård eller på äldreboende, skall bedömas individuellt vid insjuknande i svår covid-19. Vid hög biologisk ålder särskilt i kombination med andra sjukdomar är det osannolikt att patienten kan dra nytta av syrgasbehandling eller intensivvård. Finns ingen tydlig patientnytta gällande kurativ behandling övergår vården när det blir aktuellt till palliativt skede. Vi rekommenderar att beslut om övergång till palliativ vård tas av två läkare gemensamt i samråd med patient och anhöriga.” (Region Gävleborgs direktiv om syrgasbehandling till äldre covid 19-patienter.)

Den 3 maj publiceras en artikel i en av Kroatiens största dagstidningar, den högerlutande Večernji List (Kvällsbladet), med rubriken ”Svenskt protokoll för corona: det finns ingen syrgas för de äldre, ger dem morfin istället”. Artikeln beskriver att äldre coronapatienter i Sverige systematiskt dödas eftersom det råder syrgasbrist. Under de följande dagarna får artikeln stor spridning med nästan 40  000 visningar och väcker starka reaktioner i samhället.

Artikeln är exempel på fake news som i sin tur skapar oro. Den mycket problematiska artikeln bygger främst på ett vittnesmål från en läkare som heter Jon Tallinger som i samband med intervjun var verksam vid Läkarhuset i Tranås. Tallinger påstår att det pågår en humanitär katastrof i Sverige. Hans “vittnesmål” stöds av sjuksköterskan Latifa Löfvenberg som vid intervjun jobbade som konsult på ett privat äldreboende i Gävleborgsregionen.

I Kroatien, som i andra delar av EU, har det under coronapandemin förts en debatt angående åtgärderna. I debatten har Sverige och den svenska strategin stått i centrum. En som delade den mycket problematiska artikeln är professor Igor Rudan, en erfaren, meriterad och WHO-anställd epidemiolog.

Professor Rudan är en av de huvudansvariga bakom de drastiska åtgärderna i Kroatien som anses vara bland de tuffaste i unionen. Nu håller landet på att öppnas upp, men dessförinnan rådde bland annat två månaders karantän, böter för individer som inte ansågs hålla avstånd från varandra och regeringen hade därtill förbjudit de flesta att jobba på söndagar.

Mario Nakic som är redaktör på den liberala portalen Liberal.hr har skrivit tre artiklar om Jon Tallingers nyhetsanka, alltså om spridningen av osanna uppgifter. Nakic menar att Kroatiens konservativt ledda regering bryter mot landets konstitution på flera punkter och att den svenska strategin trots sina brister har varit viktig i debatten för att kritisera den kroatiska regeringens handlingar. Enligt Nakic är epidemiologen Igor Rudan en auktoritär “statskramare” eftersom denne bland annat kritiserat den svenska strategin för att vara ”nyliberal” och därtill bidragit till att sprida myten om att äldre systematiskt dödas i Sverige och att det dessutom är “nyliberalismens fel”.

Rudan har också beskrivit hanteringen av corona i metaforer av en fotbollsmatch mellan länder i EU och globalt, när det kommer till antalet dödade och smittade. I mars uttalade han sig om att Kroatien inom två månader skulle kunna förklaras som en corona-fri zon samt hävdade att den svenska försvarsstrategin emot viruset bara skapats av en man, det vill säga av statsepidemiologen Anders Tegnell. Ett inlägg som bygger på Jon Tallingers information om äldre covid-19-patienter i Sverige ligger kvar på Rudans Facebooksida.

Läkaren Jon Tallinger kallar sig för “Dr Whistleblower“, alltså Doktor Visselblåsare, samt presenterar sig som en individ som kämpar för att rädda livet på de äldre. Enligt Tallinger leder en instruktionsvideo, utgiven av bland andra Region Gävle, till att äldre covid-19 patienter inte får relevant vård eftersom myndigheterna vill ge patienterna palliativ vård (vård inför döden) i stället för tillräckligt med syrgas. Vidare menar Tallinger att alla patienter, inklusive hans 2 000 egna, borde få syrgasbehandling.

Det intressanta är att Tallinger hittills verkar vara den enda läkaren i hela Sverige som anser att svenska statens åtgärder systematiskt döda äldre patienter och att alla relevanta patienter ska få syrgasbehandling trots att det inte är i linje med medicinska föreskrifter och praxis. En praxis som innebär att äldre patienter inte kan få syrgas utan noggrann bedömning då syrgasens effekt på lungorna kan öka risken för dödsfall.

Tallingers “bevis” för att det pågår en humanitär katastrof i Sverige är bland annat ett påstått vittnesmål från ett privat äldreboende i Gävleborg. Bakom vittnesmålet finns sjuksköterskan Latifa Löfvenberg. Både Tallinger och Löfvenberg menar i artikeln i Večernji List att det finns “många fall” där äldre anses ha dött i onödan eftersom patienterna kunde ha blivit räddade med syrgas.

Som exempel använder Tallinger och Löfvenberg tv-profilen Catharina Alinder vars 96-åriga mamma anses ha dött av corona. Alinder hävdar i en intervju i Aftonbladet att vårdpersonalen inte försökte rädda modern eftersom vårdpersonalen enbart hade palliativ vård att erbjuda.

Catharina Alinder menar att hennes mor Eva dog i onödan eftersom hon inte kunde bli testad för covid-19 och att modern istället blev “slängd på soptippen“. Men frågan är vad chanserna hade varit för Catharina Alinders mor att överleva även om vårdpersonalen hade upptäckt covid-19? Inte minst med tanke på WHO:s statistik rörande relationen mellan åldersgrupper och dödsfall.

Slutligen förklarar Tallinger i artikeln i Večernji List att få svenskar är protesterar emot misstag som staten begår med hänvisningar till att coronan har gjort svenskarna hypnotiserade eftersom man inte varit i krig på 200 år, att Tegnell fungerar som landsfadersfigur och att staten har ersatt familjens roll i flera avseenden. Det är inte svårt att få en bild av att Dr Whistleblower, aka Jon Tallinger, beter sig mer som nationalmytolog än som en professionell läkare.

“Alla patienter, även i hemsjukvård eller på äldreboende, skall bedömas individuellt vid insjuknande i svår covid-19. Vid hög biologisk ålder särskilt i kombination med andra sjukdomar är det osannolikt att patienten kan dra nytta av syrgasbehandling eller intensivvård. Finns ingen tydlig patientnytta gällande kurativ behandling övergår vården när det blir aktuellt till palliativt skede. Vi rekommenderar att beslut om övergång till palliativ vård tas av två läkare gemensamt i samråd med patient och anhöriga.” (Region Gävleborgs direktiv om syrgasbehandling till äldre covid 19-patienter.)
VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Media

0 0kr