Läkemedelsindustrins föråldrade syn på kvinnor

Samhälle

8 MARS. Kvinnor har en annan konstitution än män. Trots det används läkemedel på kvinnor som har testats enbart på män. Samma doser kan vara livsfarliga för ”det andra könet”. Anses kvinnor vara andra klassens medlemmar enligt läkemedelsindustrin?

Kvinnor bör behandlas annorlunda än män. Det påstår Claudine Junien, professor i genetik. Från befruktningen tills de sexuella hormonerna utvecklats efter den åttonde veckan och framöver, är flickors biologi annorlunda än pojkars. Genetiskt är flickor och pojkar inte lika. Kromosomerna skiljer sig nämnvärt: XX för flickor och XY för pojkar. 30 % gener utrycker sig olika beroende på kön i kroppens 60 000 miljarder celler.

Statistiskt anses till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism och hjärntumörer i högre grad drabba män liksom beteenden som extrem aggressivitet och våld. Däremot är Alzheimers, anorexia, depression, benskörhet och sköldkörtelcancer vanligare hos kvinnor. Män är mindre benägna att få auto-immuna sjukdomar än kvinnor tack vare deras Y-kromosomer. Kvinnor tack vara sina dubbla X-kromosomer skyddas mot vissa cancerformer.

Föråldrad medicinering. För tio år sedan upptäckte tyska forskare att risken för bieffekter var det dubbla hos kvinnor. Lika doser har inte heller samma verkan hos män som hos kvinnor. Till exempel har sömnmedlet Stillnoct en mycket längre effekt på kvinnor än på män vilket leder till koncentrationsproblem vid uppvaknandet och i ytterligare flera timmar och därmed ökar riskerna vid bland annat bilkörning. Aspirin fungerar, vid svag dos, för att förhindra hjärtattacker hos män men mot stroke hos kvinnor… Vaccin borde ges i hälften så stora doser till kvinnor än till män (veterinärer har också länge klagat på att de får samma doser vaccin till en katt som till en stor hund med ibland förödande resultat).

Med en alltmer individualiserad sjukvård verkar samma vård oavsett kön än mera föråldrad och dessutom med en hög samhällskostnad. ”Kvinnor måste börja begära att få vård anpassad för deras kön” säger professor Junien vilket dock inte är lätt när gråzonen kring läkemedelsindustrin fortfarande gäller. Dessutom blir vår västerländska befolkning allt äldre och det är viktigt att de kan åldras på bästa möjliga sätt. Halva befolkningen kan inte åsidosättas till förmån för den andra!

ANNE EDELSTAM

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle