Kapitalismen kommer att kollapsa

Krönikor/Samhälle.
Montage: Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

VÄRLDSORDNING. Den kapitalistiska världsordningen kommer förr eller senare kollapsa. I och med klimatkatastrofen har det blivit uppenbart.  Men det krävs politisk medveten kamp från vänster för att inte en högerextrem världsordning ska ta vid, skriver Erik Bovin.

 

1989. Detta årtal har länge fått symbolisera slutet för vänstern som global politisk kraft. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Den 9 november i år var det 30 år sedan Berlinmuren föll. Många var med rätta lättade när det begav sig. Befrielsen var nödvändig. Samtidigt: ett stort nederlag för vänstern där kapitalismen segrade. 30-årsdagen uppmärksammades i en tid när populistiska makthavare talar om nya murar. Det är inte omöjligt att en tilltagande polarisering gör det möjligt för sådana absurda förslag att bli verklighet.

ERIK BOVIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr