Här rivs för att få ljus och luft

Samhälle.
Stadsplanering i danska Vollsmose. Illustration: Opulens

STADSPLANERING. Inte alla planer för städer faller väl ut. Ivo Holmqvist ger här ett exempel på detta. Det handlar om Odense på den danska ön Fyn.

 

Här rivs för att få ljus och luft…

Man har inte alltid varit lyckosam med allt man företagit sig i Odense, den största staden på Fyn. En stadsplanerade som varit över i USA och lärt sig hur man bygger motorvägar tvärs genom amerikanska storstäder drog för femtio år sedan upp nya planer för stadstrafiken. Med ett raskt snitt delade han av den gamla stadskärnan med en flerfilig autostrada som ändade i ett varv vid kusten, några få kilometer bort. Vackra gamla korsvirkeshusen jämnades med marken, och det var på håret att huset där H C Andersen föddes och tillbragte sina första år strök med också. Och varvet är nerlagt sedan länge.

På ett gärde halvvägs ute på landet började man lite senare bygga stadsdelen Vollsmose, ett miljonprogram i stor skala som redan från början var avskräckande ogästvänligt och med svårlösta sociala problem. Nu meddelas att många av husräckorna ska rivas och de som bor i dem, övervägande ungt och invandrat folk, ska flyttas till mindre segregerade stadsdelar. Åtgärden kan tyckas radikal, men lokalpolitikerna vill bryta gängbildning och ge det uppväxande släktet bättre möjligheter att komma in i det danska samhället. Så får vi se om denna radikala omflyttning får önskad effekt.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

När Odense Universitet inrättades författade den förste rektorn, den lärde litteraturhistorikern Mogens Brøndsted, en vacker devis som utgick från Fionia, det latinska namnet på Fyn: ”Fructus Increscit Opera Novo In Agro”, frukten växer genom arbete på den nya åkern. Det visade sig stämma bra, kunskapen och lärdomen bland både studenter, lektorer och professorer tilltog allteftersom. Det kan jag intyga eftersom jag i tio års tid hade min gång i de korridorerna. Så vad kan man tänka sig kommer på åkern där de rivna höghusen i Vollsmose stått? En äppelodling?

IVO HOLMQVIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

0 0kr