Från en kobbe i Bohuslän: Den ”verkliga” tv-verkligheten

Media/Samhälle
Collage: C Altgård / Opulens.

ÄKTHET. Nästa gång ni ser en ”kändis” på tv skall ni alltså tänka så här: hen är så fullständigt osannolik att hen utgör själva essensen av äkta äkthet.

 

”Detta är äkta!” skriker påannonserna på tv. Äkta! Alltså inte ”oäkta”! Särskilt äkta är alla dessa familjeporträtt av kändisar. Jag har då någon gång undrat: är det så? Personligen har jag sällan uppträtt som äkta med ett filmteam omkring mig – eller mellan oss. Det är något som inte stämmer. Men ändå. Detta saluförs alltså som ”verklig verklighet”. I motsats till ”overklig verklighet”, kan man då förmoda.

CARSTEN PALMER SCHALE

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media