För en avgiftsfri kollektivtrafik

Debatt/Samhälle.
Foto: Wikipedia.org
NOLLTAXA. Vill man bli av med plankare bör man införa en avgiftsfri kollektivtrafik i stället för att bruka våld, skriver Max Holm. 

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se.

Varje dag plankar människor i olika städer runt om i Sverige för att de har ekonomiska svårigheter eller för att de gått med i en så kallad avgiftsstrejk. Många politiker försöker lösa frågan med att sätta in biljettkontrollanter, vilket enligt min mening är den sämsta lösningen. Kontroller har inte alls löst problemet, trots att kontrollanter funnits i många många år.

Jag tycker att man borde lösa problemet genom att införa avgiftsfri kollektivtrafik, vilket även kallas för nolltaxa, Kostnaden tar man via skattsedeln. Då betalar man efter inkomst, vilket är ett solidariskt sätt att finansiera kollektivtrafiken.

Nolltaxa skulle leda till en trevligare stad. Våldet skulle minska: i dag blir både chaufförer och kontrollanter misshandlade och hotade när de viserar biljetter. Den skulle också gynna miljön: i Tallinn upphörde bilismen att öka när nolltaxa infördes.

Köerna minskar kollektivtrafikens attraktivitet: alla måste gå på genom samma dörr och köerna kan bli långa. Med nolltaxa skulle man kunna gå på genom alla dörrar. Restiderna skulle bli kortare och förarna skulle få längre rast. I Stockholm är det problem med förarnas raster, där skulle ju nolltaxa funka perfekt!

Även de som inte åker kollektivt skulle tjäna på nolltaxa. När färre tar bilen skulle bilköerna minska, fler tunga vägtransporter med lastbil skulle komma fram i tid och så vidare.

Nolltaxa funkar perfekt i både storstäder och småstäder! I de växande storstäderna skulle man satsa på att göra kollektivtrafiken attraktiv genom att göra den avgiftsfri i stället för att lägga pengar på motorvägar. I Sverige finns det flera småstäder som infört nolltaxa, bland annat Avesta, där resandet ökade med 80 procent samtidigt som koldioxidutsläppen i kommunen minskade med hela 40 000 kilo.

Vill man bli av med plankare kan man införa nolltaxa i stället för att bruka våld. Bland dagens partier har Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ drivit frågan.

MAX HOLM
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr