Den globala uppvärmningen förstärker oväder

Debatt/Samhälle.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA. “Haven har blivit allt varmare, orkanerna får sin energi därifrån, vilket gör att de ökar i styrka”, skriver Roger Bydler från Miljöpartiets Klimatnätverk.

Sommaren här i Sverige har ju inte direkt visat att vi är inne i en pågående uppvärmning av vårt jordklot. Men ser vi oss om i världen har det varit ett år fyllt av extrema väderhändelser. Södra Europa, Mellanöstern och andra delar av världen har haft långvariga värmeböljor med temperaturer över 40 och på vissa ställen över 50 grader. När vi vet att vi människor inte klarar temperaturer längre tid över 35 grader, så leder dessa höga temperaturer till att det inte går att vara utomhus längre tider och att äldre och små barn får det speciellt svårt. Detta leder också till att många måste söka sjukhusvård, vilket kommer att leda till en allt större belastning på sjukvården.

Australien är ett av de länder som redan idag drabbas av värmeböljor med temperaturer på över 40 grader. Fortsätter utsläppen av växthusgaser i dagens takt, förutsäger forskare att redan 2040 kommer de större städerna att få uppleva temperaturer på över 50 grader. Och ändå tillhör Australien de länder där de politiska ledarna i regeringen mer eller mindre förnekar att vi människor orsakar klimatförändringen. Nyligen gavs tillstånd att öppna en av världens största kolgruvor i nordöstra delen av landet. Där kolet dessutom kommer att skeppas ut över Stora barriärrevet.

I tidningarna har vi läst om de tre orkaner som har härjat i Karibien, i Texas och Florida i USA. Orkaner förekommer ju mer eller mindre regelbundet, dock orsakar klimatförändringen att deras styrka blir kraftigare och konsekvenserna värre. Hur påverkar då högre temperaturer orkanerna? Som en världsledande forskare skrev, ”det är ren grundkurs i fysik”. Haven har blivit allt varmare, orkanerna får sin energi därifrån, vilket gör att de ökar i styrka så snabbt som vi har sett nu i sommar. Varmare hav leder också till att mer fukt avdunstar som kan tas upp i större mängder då även atmosfären blir varmare. För varje grad som havsytetemperaturen ökar så ökar mängden fukt i atmosfären med omkring 7 procent. Det leder till enorma nederbördsmängder under mycket kort tid. Orkanen Irma drabbade Kuba speciellt och på en timme föll 27 centimeter regn när det regnade som mest. Dock är det när vattnet strömmar ner till mer låglänta områden som de stora översvämningarna kommer. Orkanen Marias ”öga” passerade i stort sett mitt över Puerto Rico med förödande kraft. I stort sett hela el- och telefonnäten slogs ut och beräknas inte vara helt återuppbyggda förrän om några månader. Här föll som mest 16 centimeter regn på en timme.

Och om en orkan, som i fallet Harvey i Texas, står stilla en tid blir översvämningarna enorma. Här föll 154 centimeter regn som mest på en plats under de dagar Harvey drabbade södra Texas. Det är alltså regnmängder som är overkligt stora.

Slutsatsen är att klimatförändringen i allra högsta grad gör sig påmind redan idag. Vi kan inte vänta med att se till att utsläppen av växthusgaser minskar, det måste ske nu. Dessutom måste vi vara bättre förberedda på den här typen av extrema väderhändelser.

ROGER BYDLER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr