Samiskt hantverk som motståndshandling

Nyheter.
“Vi har dragit slutsatsen att mössan visar något om kvinnornas situation. Och det är vi inte ensamma om, visade workshopen. Kvinnorna fick styrka av att skapa hattarna och de äldre kvinnorna fick äntligen tillbaka lite av den stolthet som de hade förlorat”, säger Outi Pieski (foto: Teuri Haarla)

SAPMI. Den samiska hantverksslöjden duodji trängdes undan i samband med den nordiska kolonialismen – men konstnären Outi Pieski tar den till konsthallarna. Genom traditionella hornmössor och installationer med fransar knyter hon an till sina anmödrar.

Den samiska hornmössan – ládjogahpir – bannlystes under den nordiska kolonialismen av de laestadianska prästerna. I en utställning på Bonniers konsthall i Stockholm visar den finsk-samiska konstnären Outi Pieski hur huvudbonaden blev mer oansenlig, och snarare lik en hätta. Av samerna döptes den sedan om, till “jollegahpir” – vilket betyder en ren som förlorat sina horn.

Elin Swedenmark/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr