Ny chef för Forum för levande historia

Nyheter.
Forum för levande historia är en myndighet i Stockholm som bland annat informerar om förintelsen (foto: Fredrik Sandberg/TT)

UTNÄMNING. Petra Mårselius utses till ny överintendent och chef för myndigheten Forum för levande historia av regeringen.

“Förintelsen får aldrig blekna i vårt kollektiva minne. Vi ska minnas och vi ska bekämpa antisemitism, antiziganism och rasism för kommande generationer. Med sin breda erfarenhet kommer Petra Mårselius kunna vidareutveckla Forum för levande historias angelägna arbete”, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Mårselius arbetar i dag vid justitiedepartementet som ämnesråd vid enheten för integration och arbetet mot segregation. Innan det ledde hon arbetet med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som hölls hösten 2021.

Petra Mårselius tillträder den 29 augusti 2022.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr