Moderna museet visar konst från fronten

Nyheter.
“Flag is burning” av Yaroslav Futymsky (foto: Yaroslav Futymsky)

UKRAINAKRIGET. Moderna museet i Stockholm visar videoverk av 15 samtida ukrainska konstnärer i den nyinsatta utställningen “Ett brev från fronten”.

Konstnärerna är för närvarande instängda i de belägrade ukrainska städerna eller på flykt i gränsområden och grannländer.

“Även konsten är under enorm press i en krigssituation. Genom att ge det ukrainska konstlivet en röst hoppas vi skapa förståelse och band i en omänsklig situation”, säger överintendent Gitte Ørskou i ett pressmeddelande.

Flera av konstnärerna lämnade sina hem och ateljéer utan att få med sig sin konst och därför visas verk som har sparats digitalt. Utställningen är skapad i samarbete med Castello di Rivoli i Turin och visas på museet från 15 mars till 20 mars och på webben till 31 mars. I ett uttalande säger de medverkande konstnärerna bland annat:

“Urvalet av filmade verk och rörliga bilder som presenteras här handlar inte i klartext om det nya kriget. Det är snarare prov på arbete som har utförts – eller som vi trodde att vi utförde – för att förhindra konflikten. Verken kan betraktas som förebud om en uppenbar, oundviklig katastrof av det slag som alltför ofta har blivit verklighet i Ukrainas historia.”

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr