Kulturministern “Ska föreslå ytterligare medel”

Nyheter.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) (Jessica Gow/TT)

PANDEMIN. Regeringen kommer att föreslå ytterligare medel för att stötta kulturbranschen efter införandet av de nya pandemirestriktionerna. Det säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) till TT.

Kulturbranschen är i kris efter att nya restriktioner har införts i coronapandemins spår, som bland annat begränsar antalet deltagare på offentliga tillställningar. Många efterlyser nu nya krisstöd, vilket kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) också utlovar.

– Först och främst vill jag understryka att den dryga miljard som redan har aviserats, den jobbar vi på att den ska komma ut så fort det bara går. Förutom det kommer regeringen också att föreslå medel för att stötta kulturen ytterligare. Exakt hur är för tidigt att säga men det pågår redan nu arbete med det, säger hon.

TT: När kan branschen vänta sig besked?

– Jag kommer att ha ett samtal med berörda stödmyndigheter, och det har jag löpande redan. Nästa vecka kommer jag att träffa branschen i ett nytillsatt branschråd som heter kris- och återstartsrådet och då hoppas jag kunna lämna ytterligare besked och ha en dialog med branschen kring hur det ser ut och vad de önskar sig ytterligare.
Andra aktuella stödåtgärder är enligt kulturministern att det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare respektive handelsbolag kommer att återinföras från december 2021 och januari 2022. Dessutom förlängs evenemangsstödet till den 31 mars, 2022.

Elin Swedenmark/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr