Kritiserad fråga kvar hos Kulturrådet

Nyheter.
Kulturrådet jobbar just nu med att ta fram nya riktlinjer för hur de statliga kulturbidragen ska beviljas, berättar generaldirektören Kajsa Ravin (Henrik Montgomery/TT)

REGLERINGSBREV. Är 2022 året då konsten blir fri? För första gången betonar regeringen den konstnärliga friheten i sitt uppdrag till Statens kulturråd. Men samtidigt kvarstår alla tidigare krav på att verka för olika gruppers rättigheter.

Fakta: Statens kulturråd

En statlig myndighet som handlägger statsbidrag till teater, dans, musik, litteratur, folkbibliotek, konst med mera. Kulturstödet fördelas efter samråd i referens- och arbetsgrupper med cirka 150 medlemmar, experter på respektive område. Under 2021 fördelades cirka 2,98 miljarder kronor i bidrag.

Samma år fick Kulturrådet även i uppdrag att fördela cirka 2,1 miljarder kronor i krisstöd på grund av pandemin (för inställda och uppskjutna evenemang samt för särskilda behov i kulturlivet).

Ett mål om att värna den konstnärliga friheten, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, kommer allra först i årets regleringsbrev till Kulturrådet från regeringen. Formuleringen är ny och kommer dessutom före kravet att verka för kultur i hela landet.

Erika Josefsson/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr