Klys: Ny lag missar målet

Nyheter.
14 kulturskaparorganisationer är missnöjda med förslaget till ny upphovsrättslag (foto: Shutterstock)

UPPHOVSRÄTT. Sverige behöver en bättre upphovsrättslagstiftning om kulturskapare ska överleva på den digitala marknaden. Det förslag till ny upphovsrättslag som justitiedepartementet tagit fram, i enlighet med EU:s upphovsrättsdirektiv, missar målet.

Det skriver 14 kulturskaparorganisationer i sammanslutningen Klys, däribland Dramatikerförbundet, Svenska journalistförbundet och fackförbundet Scen och film, i en debattartikel i nättidningen Altinget.

“Digitaliseringen och globaliseringen har medfört en kraftig strukturomvandling som har lett till en maktförskjutning inom de områden där våra medlemmar är aktiva. Vi yrkesverksamma kulturskapare pressas till att lämna ifrån oss mer och mer makt över det vi själva har skapat, medan distributörerna bara bli mäktigare och mäktigare”, skriver undertecknarna.

Klys pekar på att flera justeringar i den kommande upphovsrättslagen måste till, inte minst när det handlar om upphovsrätt i senare led, som hos strömningstjänster, där stora värden skapas.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr