Noterat: Einstein och det svarta hålet

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

UPPTÄCKT. Så har det då fotograferats ett svart hål i Vintergatan för första gången. I universums drama är svarta hål “Hamlet”; det blir inte mer komplext och avancerat än så.

Mätningar och aningar har pågått runt 10 år men uppspelet har varit i hundra, från att Albert Einstein började tänka ut relativitetsteorin. Hundra år från teori till bevis, det måste sägas vara en god visionär förmåga. Vårt svarta hål i Vintergatan skall enligt uppgift bekräfta många av den gode Alberts teorier. Just “enligt uppgift” är nyckelfrasen, för du och jag som lekmän får väl helt enkelt lita på det. Mycket av Einsteins tänkande förklaras i möjligaste mån i Walter Isaacsons Einstein. Hans liv och universum (Albert Bonniers förlag) och en av de stora behållningarna av denna bok är diskussionen mellan induktivt och deduktivt tänkande.

Den erkänt besvärlige, provocerande bohemen Einstein försökte ett universitet skrämma bort genom att poängtera att de inte hade ett laboratorium, vilket Albert dock såg som en fördel. Ja det fanns en tid när man försökte undvika få en jobbansökan från denna obegripliga svårhanterliga teoretiker. Isaacson visar också hur järnvägar och offentliga klockor  spelat stor roll i Einstein tänkande. En lite knasterlustig paradox att dessa punktlighetens främsta symboler skulle vara gnistan hos en tänkare som lärde oss att tiden är relativ.

Jesper Nordström

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr