Innovativ och angelägen musik

Musik.
Karin Johansson och Lisen Rylander Löve. Foto: Donovan von Martens.

EXPERIMENTELL MUSIK. “De är skickliga musiker, men framför allt raffinerade ljudkonstnärer. De har verktyg, som i ödmjukhet ger förfinade och exceptionella uttryck.” Bo Bjelvehammar har lyssnat på Arter med duon Karin Johansson/ Lisen Rylander Löve.

 

Arter med Karin Johansson/ Lisen Rylander Löve
Havtorn Records

Det sker ständigt en förändring i naturen, nya arter tränger in på främmande områden, stör balansen och påverkar de biologiska energierna. Flera arter försvinner och utrotas varje år. Det är kring detta som pianisten Karin Johansson och saxofonisten Lisen Rylander Löve har skapat sitt nya experimentella album Arter.

Det handlar om störningar och intrång i naturen, om rödlistade arter, som kan vara nära till utrotning. Låttitlarna är namn på rödlistade växter och djur, allt från skimrande nervblad till större vindeltrappa. Alla namn äger en poetisk mättnad och en sällsynt skönhet.

När det gäller fågeln i församlingen, blåkråka, så tror jag bestämt att den är nationellt utdöd, men den kan ses rikligt på andra håll i världen, det är lätt att förstå att den tillhör ordningen praktfåglar, med sina färger i grönblått, rödbrunt och svart.

På de nio spåren läggs tonmattor, som befruktar varandra, belyser mångfalden och vidden. Detaljerna bildar enheter och helheter. Varje byggsten är viktig, ska värnas och bevaras. Det är så det byggs en varsam hållbarhet. Karin Johansson och Lisen Rylander Löve speglar detta i sin musik där de med improvisationens verktyg når ner på djupet.

Deras röster kompletterar varandra, det skapar både en melodisk spännvidd och en annorlunda och tilltalande struktur.

De är skickliga musiker, men framför allt raffinerade ljudkonstnärer. De har verktyg, som i ödmjukhet ger förfinade och exceptionella uttryck. Även om karaktären på de enskilda spåren kan fara åt olika håll, så blir allt till en organisk helhet.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Det är spännande, innovativt och angeläget. Duons nyfikenhet leder till kreativitet och deras mod lämpar sig väl för ett gränsöverskridande och tvärkonstnärligt projekt som detta. (Ett smakprov på musiken finns här, reds. anm.)

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Musik

0 0kr