Stannar inte bara vid själva brottet

Litteratur.
Peter Sjölund (foto: Magnus Liam Karlsson) och Anna Bodin (foto: Magnus Liam Karlsson). Bilderna är något beskurna och redigerade till ett montage av Opulens.

TEKNIKENS UNDER. “Vissa frågor förblir obesvarade, sådant är livet. Frågan om vem som utförde dåden blev här besvarad tack vare DNA-släktforskning.” Thomas Wihlman har läst Genombrottet, om hur en släktforskare löste ett av Sveriges mest omtalade kriminalfall.

Genombrottet: Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping
Av Anna Bodin och Peter Sjölund
Norstedts förlag

Det är få svenska brottsmål som väckt sådant intresse som de hemska morden på lille Mohammed och på lärarinnan Anna-Lena Svensson i Linköping år 2004. Morden, som länge förblev olösta, blev också ett trauma inte bara för de mördades släkt utan kanske till och med för hela Linköping. Naturligtvis är också mördaren Daniel Nyqvists släkt drabbade.

DN-journalisten Anna Bodins bok, skriven tillsammans med släktforskaren Peter Sjölund, har följaktligen fått stor uppmärksamhet, med ett givet fokus på hur morden på ett avgörande sätt löstes av DNA-släktforskaren Sjölund. Resonemang om detta har förts i ett antal tv-soffor och poddar.

För den som inte är kunnig inom släktforskning kanske boken tjänar som en ingång till ett nytt intresse, här finns ett digert kapitel om släktforskningen möjligheter och fallgropar. DNA-tekniken har sin relevans, men den kommer aldrig människor nära, såsom traditionell släktforskning kan göra. Men det måste konstateras att digitalisering och internet har gjort källor och material tillgängliga långt utöver vad som tidigare var möjligt, utan stora ansträngningar.

Genombrottet har dock värden långt utöver berättelsen om hur DNA-teknik löste en av Sveriges största mordgåtor.

Genombrottet har dock värden långt utöver berättelsen om hur DNA-teknik löste en av Sveriges största mordgåtor. Självklart får vi veta hur DNA-tekniken användes för att komma fram till att Nyqvist är mördaren, men det är kanske kapitel som är lite hårdsmälta för den icke nördige. För mig är Genombrottet en faktabok som inte stannar vid själva brottet och dess upplösning utan gör vidare utblickar och analyser samt ställer viktiga frågor.

Mordgåtan och dess lösning är såklart intressant i sig, men den sätts alltså in ett vidare och fördjupat sammanhang. Det handlar då om rättegången mot Daniel Nyqvist, men också om hur vi ser på psykiatrin och dess diagnoser, om asperger, autism och schizofreni och vad som faktiskt är Nyqvist diagnos.

I Genombrottet sås tvivel om domens ställningstagande till att Nyqvist led av utvidgad autism. Detta görs genom intressanta resonemang, forskningsreferenser och intervju med Henrik Anckarsäter, professor i rättspsykiatri. Schizofreni framstår då som en möjlig ytterligare komponent. Tyvärr är bara tre sidor av den stora rättspsykiatriska utredningen offentlig, det må vara så men vi vet nu inte hur man resonerat fullt ut i utredningen och i tingsrätten.

Men vi hoppar tillbaka till Linköping och DNA. En viktig del är hur morden påverkade de inblandade. Detta gäller inte minst Mohammeds familj, far och mor, syskon, till och med det syskon som föddes efter mordet på Mohammed. Det är en tragisk berättelse om hur en välfungerande libanesisk invandrarfamilj, där pappan, familjeförsörjaren, har en databutik. De får sitt liv i det närmaste tillintetgjort. Självklart drabbas också Anna-Lena Svenssons familj hårt, men min tro är att de klarar sig något bättre för att hon som mordoffer är äldre och familjen har en tryggare social situation än familjen som flytt från krigets Libanon och tvingats etablera sig i ett nytt land.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

Välj om du vill ha nyhetsbrevet sex dagar i veckan eller på måndagar.
Anmäl dig

Och vad vet vi till sist om de tragiska morden på Anna-Lena Svensson och lille Mohammed Ammouri. Varför inträffade de? Varför höggs offren med kniv ett stort antal gånger? Här kan inte juridiken hjälpa oss och det verkar som att inte ens psykologi eller psykiatri hjälper oss att förstå morden. Det finns inte ett säkert svar på frågan: Varför bestämmer sig Daniel Nyqvist för att han just den dagen behövde mörda två personer, vilka som helst? Vi vet nu tack vare DNA-släktforskningen att han var mördaren men vi kan fortfarande inte förstå riktigt varför. Därmed förblir händelsen ändå en gåta, trots att Bodin och Sjölund verkligen går på djupet för att ta förstå det som hände och varför.

Vissa frågor förblir obesvarade, sådant är livet. Frågan om vem som utförde dåden blev här besvarad tack vare DNA-släktforskning. Vi vet att Nyqvists utsaga är att han kände sig tvungen att döda. Men varför han tänkte så, det vet vi ännu inte. Juridiska processer och släktforskning räckte inte till för att ge det svaret. Bodin och Sjölund har gjort ett gediget arbete, ställt relevanta frågor och lett det hela framåt, det är bokens förtjänster.

THOMAS WIHLMAN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr