Måttligt engagerande självbiografi

Litteratur.
Swante Weyler. (Foto: Sara Mac Key)
Swante Weyler. (Foto: Sara Mac Key)

SJÄLVBIOGRAFI. Mathias Jansson har läst Svante Weylers självbiografi och är en smula besviken. ”Boken stannar tyvärr vid det lagom intressanta och måttligt engagerande,” lyder sammanfattningen.

Böckerna och meningen med världen av Svante Weyler

Volante

Svante Weyler har varit förläggare för många kända svenska författare som Per Olov Enquist, Torgny Lindgren och Agneta Pleijel och för litteraturpristagaren Imre Kertész.

Böcker har alltid spelat en viktig och avgörande roll under hans liv, så det är kanske inte så underligt att han väljer att skriva sin biografi som en bibliografi, det vill säga om böcker och författarskap som varit viktiga för honom och hur de har påverkat hans vägval i livet. Från mötet med Göran Sonnevi vid 15 års ålder och intresset för FNL-rörelsen och vänsterpolitiken, via litteraturkritik och recensionen av ”En biodlares död” av Lars Gustafsson, via värnpliktens tolkskola som öppnade upp intresset för den ryska litteraturen, som radiokorrespondens i Berlin och den tyska litteraturen, till förlagschef på Bonniers och mötet med några av de stora svenska författarna. 

Boken består av korta kapitel som kronologiskt följer Weylers liv från barndomen till idag, och varje kapitel kretsar kring en bok eller ett författarskap som stått i centrum för olika vägval i livet.

Visst innehåller boken en del intressanta anekdoter om olika författare och en del initierade författarpresentationer, samtidigt som vi får en historisk inblick i bland annat Berlinmurens fall, men huvudpersonen själv hamnar i bakgrunden. Så speciellt mycket närmare kommer jag inte privatpersonen Svante eller vad meningen med världen skulle vara, som undertiteln utlovar. Snarast känns boken mer som en kronologisk sammanställning om Svante Weylers professionella karriär i förlagsbranchen och redogörelse för alla de författare som han mött under sitt liv.

Det kan visserligen vara intressant att få en inblick bakom förlagsvärldens oftast stängda dörrar och lite privata framställningar om Nobelpristagaren Imre Kertész eller Torgny Lindgren som Weyler arbetat nära med, men boken stannar tyvärr vid det lagom intressanta och måttligt engagerande. 

ANVÄND DENNA!
MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr