Läsvärt om det esoteriska i konsten

Litteratur.
Per Faxneld.

FACKLITTERATUR. Per Faxneld har skrivit en intressant idéhistorisk och kulturhistorisk odyssé där esoterismen sätts in i en kontext, skriver Mathias Jansson som läst Det ockulta sekelskiftet.

 

Det ockulta sekelskiftet: Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid 
Av Per Faxneld
Volante förlag
 

Millesgården i Stockholm visade under vintern 2019/20 en utställning med konstnärerna Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke. Av de tre är Hilma af Klint det namn som de flesta känner igen. Från att varit bortglömd har Klints konstnärskap åter kommit i ljuset och hennes verk har uppmärksammats och gjort stor succé runt om i världen. Tanken var att Moderna Museet i Malmö skulle visa en stor utställning med Hilma af Klint under våren, men den har nu blivit framflyttad på grund av coronakrisen.

Det som var gemensamt för Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke var att de var verksamma runt sekelskiftet, kände varandra och var inspirerade av esoterismen. Per Faxneld docent i religionshistoria och lektor vid Södertörns högskola har i boken Det ockulta sekelskiftet utgått från utställningen och skrivit en mycket läsvärd och aktuell liten bok om esoterismens historia och dess påverkan på konst och litteratur från 1800-talet fram till idag.

MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Semikolon. Foto: Hailey Ngo

Semikolonets dag

SKILJETECKEN. ”Jorge Luis Borges lär ha bränt upp en bok där han
0 0kr