Kulturtips: Från albansk by till reformationen

Litteratur.

I FOKUS. Tre korta, aktuella boktips från Opulens kritiker. Under titlarna hittas länkar till recensionerna i sin helhet.   

1. Fotobok

Albanian village life av Ann Christine Eek
Recension av Ullmar Quick
TIRA Books

Albanian village life speglar i bilder och ord en era av förvandling där vi får följa byborna i deras sysslor och läsa deras livshistorier. Och Ann Christine Eek visar stor omsorg vad gäller detaljerna.

Boken ger en trovärdig bild av tradition och förändring, kanske mest genom de många svartvita fotografierna.

2. Diktsamling

Död idyll & andra dikter: Samlad lyrik av Eva Neander
Recension av Anna Remmets

Vendels förlag

Eva Neander föddes 1922 och ansågs vara en av 40-talets lovande unga litterära röster innan hon dog redan 1950. Hon hade då två romaner, en novellsamling och en diktsamling bakom sig. I  Död idyll  & andra dikter har Vendels förlag med Johan Jönsson som redaktör samlat dikterna från Död idyll och Lilla bror och lilla syster.

Det är spännande att se Eva Neanders hela poetiska register, skriver Anna Remmets som läst urvalet.

 

 

 

3. Roman

De fattigas krig av Éric Vuillard
Recension av Erik Bovin
Lind & Co

De fattigas krig får vi följa teologen, prästen och upprorsmakaren Thomas Müntzer (c. 1489-1525) men även andra progressiva röster under reformationen som John Wyclif och Jan Hus. Det är framför allt en berättelse om de fattigas kamp mot överheten. Om upproren mot kyrkans korruption och furstedömenas tyranniska styre.

Éric Vuillard blandar fakta med fiktion, och har en säregen – emellanåt essäistisk – stil. Han skriver engagerat, lyriskt och komprimerat.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr