Jul med Klas Östergren

Litteratur.
Klas Östergren. (Foto: Polaris)

NOVELLER. Bo Bjelvehammar har med stor behållning läst en samling julnoveller av Klas Östergren.

Julrevy i Jonseryd och andra berättelser
av Klas Östergren
Polaris

Klas Östergren har länge varit fascinerad av julberättelser som en självklar tradition i jultidningar och dagspress. Nu har han samlat åtta julberättelser – noveller – i en volym. De sju är tidigare publicerade i tidningar eller skrivna för radio. Den långa titelberättelsen är nyskriven.

Det går att följa julens intåg och ankomst i skilda skeden av olika människors liv. Det kan gälla barn, unga vuxna och människor, som har upplevt åtskilliga jular, med både variationer och upprepningar. Arbetet pågår ständigt, att mana fram en julkänsla som ska föras vidare från generation till generation, inte sällan vilar en ödslighet och ett lätt vemod över berättandet.

Klas Östergren fångar upp människor i samhällets utmarker. De rör sig i både gråzoner och skuggvärldar, som små kufar och losers, som skapar mening av det meningslösa. Men det finns hos hans människor, både en värme och en generositet, som räcker långt bortom julen. Personerna kan visa detta både som julgransförsäljare eller som reskamrat på en långfärd från Skåne till Norrland.

Som alltid visar Klas Östergren en förtätad koncentration i sitt språk och en lätthet och ett flöde i framställningen. Därtill ett märkligt intresse för svåra ord som ”redundans” och ”demiurg”.

Det största intresset tilldrar sig titelberättelsen, “Julrevy i Jonseryd”. En författare får ett udda uppdrag, att förnya den lokala julrevyns texter och framtoning, att tona ner buskisavdelningen och förstärka samhällskritiken och allvaret i produktionen. Med andra ord gäller det att tända ett nytt ljus i Jonseryds-ljusstaken. Bakom allt står den kvinnliga kulturchefen, som i alla sammanhang rabblar upp de inlärda och mekaniska kodorden.

Vid ett besök i samhällets bar träffar författaren på det tidigare ankaret i revyn, en man, som nu spårat ur på alla sätt. På hans visitkort återkommer orden “före detta”.

Men denne man, Kjell Teddy Wallin, gör en anmärkningsvärd comeback med numret “Snurra min jord”, i den texten finns ordet “värnlös”, ett ord, som hör samman med Kjell Teddy Wallin. Utan skydd, utan försvar. Gestaltningen av denne man, är bokens stora behållning.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr