Framgång för metoo eller woke-kapitalism?

Litteratur.
Collage: C Altgård / Opulens. (Porträtt av Philip Roth: Wikipedia)

KONTROVERS. En biografi om Philip Roth har dragits tillbaka efter att författaren Blake Bailey anklagats för våldtäkter. Frågan är hur en mer omfattande levnadsteckning om den amerikanska litterära giganten nu ska kunna skrivas då Bailey sitter på ensamrätten till alla efterlämnade papper.

I början av april låg Blake Baileys biografi om Philip Roth på bokhandelsdiskarna i USA. ”Philip Roth. The Biography” hette den kort och bestämt. Ett kraftprov på närmare 900 sidor. Både för författaren och läsaren. Hälsad av mestadels entusiastiska recensioner rusade den obevekligt uppåt på bestseller-listorna. ”Grundligt genomarbetad med kritiskt perspektiv”, enligt Boston Globe. ”En överväldigande bedrift” hette det i Publishers Weekly. ”Vilken story” tyckte The Atlantic och fyllde på med att ”den kommer flygande mot oss som en magnifik albatross … en fjäderklädd projektil från något bortom tidens rand.”

”Färgstark, säker på sin sak och kompromisslös” var omdömet i Washington Post. I New York Times bidrog Mark Oppenheimer med en lovprisande profil på Bailey plus att tidningen också spädde på ytterligare PR-behov med en ömsint guide till allt man behövde veta om Philip Roth eller hans författarskap.

Allt var med andra ord dukat för den stora tilldragelsen i den litterära världen i USA.

När Cynthia Ozick kommit med en magistral välsignelse i The New York Times Book Review twittrade Bailey själv ”Nu kan det bara gå utför”. Hur rätt skulle han inte få, långt mer än han någonsin kunnat ana. Vägen utför inte bara för biografin utan också för Bailey själv skulle bli rekordsnabb med destination avgrunden.

Några slavar på triumfvagnen hade det ändå funnits. Parul Sehgal hade i New York Times kallat boken ”en spretig apologi för Roths sätt att behandla kvinnor” och döpt den till ”en litterär mästares liv som förorättad playboy”. I The New Republic hade Laura Marsh reagerat på Baileys ringaktning för så gott som varje kvinna i Roths liv. Och en och annan hade vänt sig mot vad de betecknade som att Roth och hans levnadstecknare tycktes ha funnit varandra i något slags ”jargong från ett manligt omklädningsrum”.

Redan i slutet av april kom helomvändningen. Några elever som haft Bailey som lärare på Lusher School i New Orleans uppgav att de blivit våldtagna av honom och att Bailey inte dragit sig för att låta föreläsningarna om Vladimir Nabokovs ”Lolita” gå till förlängning i lite väl konkreta eftersittningar. Kulmen nåddes när förlagsredaktören Valentina Rice uppgav att hon 2015 blivit våldtagen av Bailey en natt hon sov över i den uppburne litteraturkritikern Dwight Garners hem i New Jersey.

Plötsligt svängde debatten fullständigt. Förlaget W W Norton beslutade i hast att avbryta hela PR-kampanjen för Baileys bok, stoppa försäljningen av den och den planerade nyutgåvan, stoppa det som hunnit tryckas i papperskvarnen och meddela att alla intäkter av boken skulle gå till offer för sexuella övergrepp . Nu var det svårt att hitta någon beredd att hitta något positivt i boken. Och knappast någon villig att ifrågasätta beslutet att stoppa den eller ens våga dra en lans för att man kanske ändå kan skilja på person och verk. Plus att Bailey varken är dömd eller åtalad för något.

Bland undantagen fanns den lilla trotskistiska nättidningen World Socialist Web Site där David Walsh konstaterade att bokbålen återuppstått i USA och att inte sedan McCarthy-tiden hade något liknande setts. I London Review of Books beklagade James Wolcott att woke-kapitalismen gett efter för en mobb för social rättvisa. ”Baileys liv, karriär, rykte och namn har ödelagts i rekordfart. Han och hans historia kommer att tjäna som fallstudie för någon framtida litterär obducent”, skrev Wolcott.

Även om Baileys bok presenterades som ”The Biography” lär nog fler komma att skrivas. Problemet är att Bailey av Roth fått ensamrätten till alla efterlämnade papper, i sig enligt kritikerna ett tecken på en hund begraven. Men hur ska man nu kunna närma sig Philip Roths 55-åriga författarbana om avgörande material förblir i Baileys händer? En Roth som mer än de flesta rymde alla motsägelsefulla egenskaper: exemplarisk yrkesman, oförbätterlig satyr, subversiv skämtare, lysten samlare av oförrätter, liberal humanist, god son, förfärlig make … Och kanske när allt kommer omkring bara misogyn.

BJÖRN ERIK ROSIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr