Den som förmår att berätta håller kvar sitt människovärde

Litteratur.
Håkan Anderson. (Foto: Bo-Göran Kristofferson.)

ROMAN. Med ett på samma gång sakligt och suggestivt språk tecknar Håkan Anderson en oförglömlig bild av en kamp för överlevnad – som misslyckas, och för värdighet – som är desto mer framgångsrik, skriver Gregor Flakierski, som läst Siemensrullen.

Siemensrullen av Håkan Anderson
Albert Bonniers Förlag

Håkan Anderson tillhör Sveriges intressantaste författare, alltid lika stilsäker och angelägen. Dessvärre får han långt ifrån den uppmärksamhet och publika uppskattning som han förtjänar. Det säger tyvärr en hel del om tillståndet i svensk litteratur.

Hans senaste bok Siemensrullen presenteras som noveller. Jag vill nog mena att det är lite av vilseledande, för att inte säga falsk marknadsföring. Bokens berättelser hänger nära samman, de går in och ut i varandra, och jag tvivlar på att de låter sig läsas separat var för sig. Även om så, förlorar man hela sammanhanget.

Den centrala berättelsen är titelns ”Siemensrullen”. Det är en skakande skildring av en extremt eländig tillvaro i koncentrationslägret Uckermark, ett föga känt biläger för unga kvinnor till det ökända Ravensbrück.

Med ett på samma gång sakligt och suggestivt språk tecknar Anderson en oförglömlig bild av en kamp för överlevnad – som misslyckas, och för värdighet – som är desto mer framgångsrik.

Den som förmår att berätta håller kvar sitt människovärde. Och i någon mening lever vidare också.

I så gott som alla berättelser försvinner människor, för att på det ena eller andra sättet ändå dyka upp. För ingen försvinner, inte helt, så länge minnet om dem lever, och berättelsen finns kvar. Det är en vacker tanke, som är djupt humanistisk.

Det finns ytterligare en dimension i boken. Det är ingen tillfällighet att titelberättelsen, så central för hela handlingen, är skriven på en pappersrulle från Siemens. Rullen har stulits från Siemensfabriken som i likhet med många andra tyska företag under andra världskriget bedrev omfattande produktion i samband med olika koncentrationsläger med hänsynslös exploatering av slavarbetskraft.

De flesta av dessa företag är framgångsrikt verksamma än idag. Kan vara värt att minnas vad vårt välstånd bygger på. Också det en viktig berättelse.

GREGOR FLAKIERSKI
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

Anders Fager.

Skräck med bra flyt

PROSA. Pål Eggert uppskattar såväl den behagliga utflykten till ett förgånget Sverige
0 0kr