Bannerhed förmedlar nya insikter om naturen

Litteratur.
Omslaget till Tomas Bannerheds aktuella bok med naturrelaterade texter.
Omslaget till Tomas Bannerheds aktuella bok med naturrelaterade texter.

PROSA. ”Tomas Bannerhed visar både en stor ödmjukhet inför naturen och hans nyfikenhet ger oss ofta nya kunskaper och insikter,” skriver Bo Bjelvehammar som läst den aktuella boken ”Hemma vid myren”.

Hemma vid myren
och andra texter om naturen i våra liv
av Tomas Bannerhed
med bilder av Mattias Bäcklin
Weyler förlag

En av våra främsta naturskildrare idag, Tomas Bannerhed, ger oss i ett femtiotal texter, berättelser om blommor, bin, fåglar och annat naturrelaterat. Alla från det senaste årtiondet.

De flesta texterna har gått att läsa tidigare, främst som krönikor och reportage i olika tidskrifter, essäer på kultursidor och förord till andras böcker. Tre texter är nyskrivna, därav titelberättelsen ”Hemma vid myren”.

De flesta av de tidigare publicerade texterna är bearbetade.

Det finns fina porträtt av andra naturskildrare, som fågelmålaren Lars Jonsson, konstnären Gunnar Brusewitz, och konstnären Johanna Karlsson.

Tomas Bannerhed arbetar i en stark svensk tradition av litterära naturskildrare och jag tänker på namn som Bengt Berg, Carl Fries och Erik Rosenberg.

I sina intervjuer, eller snarare samtal, låter han objektet vara i centrum. Det märks inget behov av att han ska märkvärdiggöra sig själv. Särskilt samtalet med Lars Jonsson är informativt och ger en mycket god inblick i en akvarellmålares sätt att arbeta.

Tomas Bannerhed finns som en del i naturen, han ger sina egna reflektioner och kommentarer kring fåglars läten, beteenden och även de förändringar, som ändrar förutsättningarna för fåglarna och växterna i vårt landskap.

När det gäller fåglar är han ingen artjägare, eller skådare, som far land och rike runt för att se det särskilda och det helt sällsynta. Han nöjer sig med en flock oroliga gråsparvar i ett buskage, eller en storspovs spelläte på en småländsk myr. Han har en stor tillit till sina egna upptäckter och upplevelser och betonar sitt ansvar som människa i sin rörelse i naturen. Alla har vi ett sådant ansvar om den rikedom vi har kring oss och vi måste ständigt visa vår aktsamhet.

Tomas Bannerhed visar både en stor ödmjukhet inför naturen och hans nyfikenhet ger oss ofta nya kunskaper och insikter.

Boken är rikt illustrerad av konstnären Mattias Bäcklin.

Använd denna bylinebild
BO BJELVEHAMMAR
bo.bjelvehammar@opulens.se

Det senaste från Litteratur

0 0kr