Veckans Gussy: Storlekens betydelse

Konst.

 

Gussy Löwenhielm
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Bra bok om falsk konst

KRIMINELLT. Förutom spännande beskrivningar av olika kriminalfall visar Lloyd prov på goda
0 0kr