Superflex gör konst för global rättvisa

Konst/Kultur
Superflex. Collage med verk av Superflex sammanställt av C Altgård / Opulens.

KONST. Förra året väckte danska konstnärsgruppen Superflex uppmärksamhet när de utförde ett beställningsverk åt Lunds kommun. De är Sverigeaktuella även i år då de medverkar i en samlingsutställning på Tensta konsthall. Clemens Altgård ger här en ingång till gruppens okonventionella verksamhet.

 

 

Den kungliga konstakademin i Köpenhamn har länge varit en plats där ung revolt möter tradition. Stor vikt läggs vid hantverksskicklighet och materialkännedom, men samtidigt uppmuntras ett stort mått av självständighet hos eleverna. Det kan vara en förklaring till de påtagliga drag av glad anarkism som går att spåra i den danska samtidskonsten. En annan är förstås att det danska kulturlivet allmänt sett haft en prägel av kulturradikalism och frisinne alltsedan efterkrigstiden. I detta finns en motbild till den politiska utvecklingen där högerpopulister och nationalister vunnit terräng under de senaste decennierna.

CLEMENS ALTGÅRD

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Vrede och vanmakt

KONST. Channa Bankier fortsätter att formulera sina känslor inför den pågående pandemin