Populära misshugg i konsten

Konst.
Collage: C Altgård / Opulens.

FADÄSER. Ida Thunström reflektererar över några konstfadäser och funderar på  vad det är som gör att den så kallade Apjesus i spanska staden Borja blivit så populär.

Så har det alltså hänt igen: i Spanien har den etablerade konsten tagits ett steg längre och på ett storslaget sätt visat oss hur snedvridna saker kan bli. Det kvinnliga ansiktet på en skulptur som smyckar ett hus ifrån tidigt 1900-tal, i Palencia, har ”restaurerats” så att en komisk effekt uppstår. Ännu ett äldre konstverk är därmed ”uppdaterat” och brutalt integrerat i nutiden.

IDA THUNSTRÖM
ida.thunstrom@opulens.se

Ida Thunström är konstnär. Vid sidan av sitt konstnärskap har hon regelbundet varit aktiv som konst- och litteraturrecensent och publicerat konstrelaterade texter för olika tidningar, främst kulturmagasin. Ida kommer ursprungligen från Stockholm och är verksam både inom och utanför Sverige.

Det senaste från Konst

0 0kr