Om tiden

Konst.
Konstverk av Channa Bankier.

KONST. Tiden vi lever i kan upplevas som märklig. Channa Bankier speglar den genom att kombinera bild och dikt i en anda som leder tankarna till surrealismen.

Som vi kröp på golvet, inälvorna
och jag,
utspridda.
Tretton vargar mumsade skyggt i köket.
Längst bort vid dörren
stod träden och hästarna vid vattnet
i dunkel
mot
och på och bredvid och bakom
och före och efter
väggarna.
Sen kom ljuset alltför snabbt,
bländade djuren som flydde
över stranden.

CHANNA BANKIER
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr