Hilda Hellwig: Collage

Konst.
Konstverk utan titel av Hilda Hellwig i collageteknik.
Konstverk av Hilda Hellwig i collageteknik.

ANALOG METOD. Hilda Hellwig är mest känd som teaterregissör men också verksam som bildkonstnär. När hon gör collage så är det med en analog teknik, genom att färglägga, klippa, klistra, teckna och måla. Varje exemplar är unikt.

Att inte använda sig av den digitala tekniken skapar stora svårigheter. När storlekar, färger och riktningar inte stämmer. Det kräver en lösning. Lösningen blir allt som oftast mycket bättre än om man skulle ha valt den enklare vägen. Därför välkomnar jag svårigheter i mitt skapande,” säger Hilda Hellwig vars collage är ett stående inslag i Opulens.

HILDA HELLWIG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr