Fint balanserade textila verk som förmedlar hopp

Konst.
Body & Soul diptyk, 2022-23, 95 x 105 x 6 cm, tyll, taft och järn. Konstverk av Malin Hederus.
Body & Soul diptyk, 2022-23, 95 x 105 x 6 cm, tyll, taft och järn. Konstverk av Malin Hederus.

TEXTILKONST. Maria Johansson ser en utställning med textila verk av Malin Hederus och imponeras av den balans konstnären skapar med sina verk i rummet.  

Malin Hederus
Vinden vet
Cornelia Sojdelius Gallery, Stockholm
Utställningen pågår till den 26 maj

Gåvan till dig, 2023, 110 x 40 x 18 cm, sidenslipstyg. Konstverk av Malin Hederus.
Gåvan till dig, 2023, 110 x 40 x 18 cm, sidenslipstyg. Konstverk av Malin Hederus.

Det stora i det lilla, tänker jag intuitivt, om Malin Hederus utställning på Cornelia Sojdelius Gallery. Men jag tar ganska snart tillbaka det.

Det kan vara så att jag har förutfattade meningar vad gäller textil konst. Jag vet inte. Det kan också vara utställningens titel ”Vinden vet” som slår an den tonen.

När Malin Hederus berättar att hon började med måleri blir jag inte förvånad. Hennes sätt att arbeta med textil är måleriskt. Det är också fysiskt.

Skilda material möter varandra på ett sätt där materialets fysiska egenskaper tar plats i uttrycket.

Ett deppigt och stickigt ylle-tyg bredvid ett flätat t-shirtmaterial, bredvid ett kraftig veckat tyg som för tankarna till 80-talets borgerliga damkjolar från NK, intill en fläta av grällt färgade remsor av tyll (i verket “Som fallen från himlen”) som radierar av naiva tonårsdrömmar. Det intryck som stannar kvar är både fysiskt och måleriskt.

Som fallen från himlen, 2023, 235 x 30 x 25 cm, vriden tyll.Konstverk av Malin Hederus.
Som fallen från himlen, 2023, 235 x 30 x 25 cm, vriden tyll.
Konstverk av Malin Hederus.

Det som skapar ett förtroende mellan betraktaren och konstverken, det som får mig att tro och lita på tilltalet, det är det icke-hierarkiska förhållningssättet som konstnären hanterar sina material med.

Alla material tar plats med lika värde bredvid varandra. De olika materiella kvaliteterna ger betydelser åt varandra. Så att en berättelse kan börja ta form.

Det jag kan sakna är lite mer känsla, att våga ta lite större risker, gräva lite djupare. Men samtidigt är det som imponerar mest på mig den balans konstnären skapar med sina verk i rummet.

Hon öppnar en dörr till fantasi och fritt drömmande. Men hon backar samtidigt upp det med pragmatiska och jordnära inslag. Vilket förmedlar att det är förankrat i en slags verklighet.

I det oroliga samhälle vi har i idag är balansen mellan drömmar, visioner och krass verklighet utmanad. Det är något vi förhåller oss till dagligen. Malin Hederus konst inger en förhoppning om att det är möjligt att hitta en tillfredsställande balans. Hon visar också att balansen i sig är attraktiv.

ANVÄND DENNA!
MARIA JOHANSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr