Den konstnärliga friheten är hotad

Konst.
Bild: Geralt / Pixabay.com

FRIHET. Ida Thunström varnar för följderna om vi inte tar itu med den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Det är svårt att göra icke-demokratisk konst i ett demokratiskt samhälle. Det finns liksom inte på den moraliska kartan, att på allvar kritisera värderingar om alla människors lika värde, om öppenhet inför olika livsåskådningar och viljan till personlig utveckling. Det finns inget seriöst behov av att kritisera friheten att få säga vad man vill. Att myndigheten för kulturanalys i slutet av 2019 fick i uppdrag av regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten är därför lika märkvärdigt som det är intressant. Och det lät fel när rapporten kom i somras, då den berättade hur vårt samhälle faktiskt rört sig i den riktningen. Av ideologiskt försvarbara anledningar, förvisso, men ändå. Anledning till oro.

IDA THUNSTRÖM
ida.thunstrom@opulens.se

Ida Thunström är konstnär. Vid sidan av sitt konstnärskap har hon regelbundet varit aktiv som konst- och litteraturrecensent och publicerat konstrelaterade texter för olika tidningar, främst kulturmagasin. Ida kommer ursprungligen från Stockholm och är verksam både inom och utanför Sverige.

Det senaste från Konst

0 0kr