Collage: ”Flykten”

Konst.
Konstverk i collageteknik av Hilda Hellwig .

ANALOG METOD. Hilda Hellwig är mest känd som teaterregissör men också verksam som bildkonstnär. När hon gör collage så är det med en analog teknik, genom att färglägga, klippa, klistra, teckna och måla. Varje exemplar är unikt.

Det här är en bild med titeln ”Flykten”. Den ingår i min svit, ”Sverige är ett annat land”. Tolkningsmöjligheterna är många. Snart kommer en utställning, där jag har ett verk med, till Japan. Utställningen i Hiroshima äger rum den 21-27 februari.

HILDA HELLWIG
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Med bilen som konsthall

PUNKATTITYD. Maria Johansson har träffat Stockholmsbaserade Konsthall 323 som använder sig av
0 0kr