Collage: “Det brinner”

Konst.
Konstverk i collageform av Hilda Hellwig.

TEATERREGISSÖR. Hilda Hellwig  är mest känd som teaterregissör men också aktiv som bildkonstnär och har haft flera stora utställningar. Det här collaget bär titeln “Det brinner”.

Hilda Hellwig förklarar: Collagen skapas utifrån stränga regler som jag ställer för mig själv. En sådan regel kan vara: ”använd högst tre bilder att skapa en helt ny bild som har en egen berättelse” eller ”den här bilden är ett porträtt av X.” En annan utmaning kan vara att bara tillåta en komplementfärg eller att placera några figurer eller något annat, som alltid måste vara med, i centrum av en serie av collage.

HILDA HELLWIG
info@opulens.se

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr