Collage: ”Dansen”

Konst.
Konstverk av Hilda Hellwig i collageteknik.

ANALOG METOD. Hilda Hellwig är mest känd som teaterregissör men också verksam som bildkonstnär. När hon gör collage så är det med en analog teknik, genom att färglägga, klippa, klistra, teckna och måla. Varje exemplar är unikt.

Det här collaget heter ”Dansen” och är numera i privat ägo. Det var med på separatutställningen på Galleri Cupido i Stockholm under december 2021. Den här bilden ingår i serien ”Sverige är ett annat land”. Framför oss och framför de betraktande gamla kvinnorna dansar ett par ett erotiskt dans. Är vi på ett hemliknande äldreboende? Är det så att de gamla minns och vi ser deras minnen? Eller bjuds de på underhållning?

HILDA HELLWIG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Med bilen som konsthall

PUNKATTITYD. Maria Johansson har träffat Stockholmsbaserade Konsthall 323 som använder sig av
0 0kr