Bilden i musiken och musiken i texten

Konst/Kultur.
Illustration: Efes Kitap

REFLEKTIONER. Kan man se kompositören Karlheinz Stockhausens musik som tonsättningar av Joan Miró konst? Carsten Palmer Schale begrundar relationerna mellan bild, text och musik.

 

 

Under några år nu har jag funderat på Stockhausen och Miró. Om hur Stockhausen faktiskt kan ses som en man som i delar tonsatt Miró. Vidare har tanken funnits, om huruvida men inte också kan tänka sig bildsättning av text, och textsättning av musik osv. Jag har med andra ord närt en idé om hur ”konstarterna” (alla, och i bred mening) väl egentligen kan sägas gå ut och in i varandra, och utan att falla offer för något alltför sterilt förnuft. Blake!

 

CARSTEN PALMER SCHALE
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr