App-konsten intar stadsrummet

Konst/Kultur
Jenna Sutela, I Magma, 2019 © Jenna Sutela. Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet

OFFENTLIG KONST. Att den virtuella och verkliga konstvärlden flyter ihop allt mer och mer är AR-appar ett exempel på. Det öppnar upp nya rum för offentlig konst och möjligheten att skapa interaktiva konstvandringar och konstupplevelser i din mobil, skriver Mathias Jansson med utgångspunkt i en aktuell utställning på Moderna Museet.

 

Moderna Museet i Stockholm visar under vintern utställningen Mud Muses (till och med den 12 januari 2020) som tar sitt avstamp i 60-talets tekniska konst och följer den tekniska utvecklingen via den tidiga datorgrafiken ända fram till dagens app-baserade konst. För när Internet har flyttat in i våra mobiler så har konstnärerna följt efter.

MATHIAS JANSSON

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

Konst och karantän

ALTERNATIV. Teknologin måste göra ett hopp framåt i kristider, och här kan
Gå till Toppen