App-konsten intar stadsrummet

Konst/Kultur.
Jenna Sutela, I Magma, 2019 © Jenna Sutela. Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet

OFFENTLIG KONST. Att den virtuella och verkliga konstvärlden flyter ihop allt mer och mer är AR-appar ett exempel på. Det öppnar upp nya rum för offentlig konst och möjligheten att skapa interaktiva konstvandringar och konstupplevelser i din mobil, skriver Mathias Jansson med utgångspunkt i en aktuell utställning på Moderna Museet.

 

Moderna Museet i Stockholm visar under vintern utställningen Mud Muses (till och med den 12 januari 2020) som tar sitt avstamp i 60-talets tekniska konst och följer den tekniska utvecklingen via den tidiga datorgrafiken ända fram till dagens app-baserade konst. För när Internet har flyttat in i våra mobiler så har konstnärerna följt efter.

MATHIAS JANSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Konst

0 0kr