Helgessän: Hänga på ett hår

Existentiellt/Kultur
Bild: Engin_Akyurt / Pixabay.com

HÅR. Det går till och med att lyfta sig i håret och åstadkomma något utöver det vanliga, att överträffa sig själv. Det är inget talesätt som tilltalar mig, men det finns ett annat som jag hyllar, att inte kröka ett hår på någons huvud, skriver Bo Bjelvehammar.

 

 

Lottie har ett blekt och skarpt ansikte med tydliga och markerade linjer, hon har en mun som är smal och en näsa som är bred, hon har en hållning som en stolt fura och en gång som en kronhjort. Det vackraste hos henne är håret, antingen det är uppsatt eller utslaget, ett svall av glans och rörelse i ljus, det är vidunderligt vackert. Och att se det kortklippt eller stramt bakåtkammat, skulle få mig att gråta.

 

BO BJELVEHAMMAR

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Existentiellt

Internet och res cogitans

DUALISM. Smartphonen förstärker även den västerländska dualismen mellan medvetande och kropp, som

Under fasornas yta

KÅSERI. ”Coronan gör att man upptäcker nya saker”, skriver Anders Björnsson.