Tagg-arkiv

vetenskapsjournalist

Samspelt och fantasieggande

Scen & film/Kultur.

MUSIKAL. Hugh och Nancys många världar kräver mycket av publiken men tar man till sig föreställningen får man mycket i gengäld både vad gäller scenisk lust och fantasi, inte minst när det gäller de suveränt samspelta Vanna Rosenberg och Helen Sjöholm, skriver Lena S Karlsson.

0 0kr