Tagg-arkiv

Huset på Saint Pauls väg

Omöjlig att värja sig emot

Litteratur

Det pågår stillsamma eller rättare sagt eftertänksamma pendelrörelser i den kanadensiska författaren Lise Tremblays avsked till sina föräldrar i den förtätade romanen Huset på Saint Pauls väg.