Viktigt ha inresetillstånd då du ska åka till USA

Sponsrat.

Är du en nordisk medborgare som ska resa in i USA, så krävs det inget visum. Men det krävs något annat. Det som du måste ha, det är ett inresetillstånd. För att få det, så måste du ansöka om det och det hos ESTA. ESTA står för Electronic System for Travel Authorization. Så har du planer på att resa, gör en ESTA ansökan till USA.

Vad är ESTA?

ESTA star som sagt för för “Electronic System for Travel Authorization”. Det är helt enkelt ett ansökningssystem online, som utvecklats av regeringen i USA. Detta är för att kunna utvärdera alla de som ska resa till USA. Det före de stiger på ett plan eller en båt. Detta måste ansökas av alla resenärer, så även då du är en svensk medborgare.

Att göra en ESTA ansökan till USA

För att göra en ESTA ansökan till USA så går det att använda dig av ett företag som förmedlar inresetillstånd. Dock finns det många olika aktörer, så ta en du känner förtroende för samt en som inte tar hutlösa priser. En ansökan tar oftast runt 20 minuter att fylla i och oftast får du svar ganska omgående.

Du som får din ansökan godkänd, du ska skriva ut den samt ha med dig den vid incheckning samt även under hela din vistelse i USA.

Giltighetstid ESTA till USA

När du fått ett godkänt tillstånd via ESTA så har det en giltighetstid om två år, eller tills att ditt pass du har nu löper ut, om det sker före två år. Du kan under dessa två år åka hur ofta du vill till USA med samma tillstånd. Du måste alltså inte ansöka om ett nytt inför varje resa. Under varje besök kan du stanna i upp till 90 dagar. Skulle ditt tillstånd gå ut medan du är i USA, så påverkas inte hemresan av det.

Perioden om 90 dagar som du får stanna, de börjar först när du anlänt till USA. Under tiden du är i USA har du rätt att turista runt samt att du kan ha rätt till att göra vissa affärsaktiver så som att kolla arbetstillfällen eller att gå på affärsmässor och konferenser med mera. Det du inte får göra, det är att arbeta eller att studera.

Du som är dömd för kriminella aktiviteter får inte resa till USA med bara ett ESTA.

E-pass

En annan viktig sak är att det sedan 1 april 2016 obligatoriskt att ha ett maskinläsbart e-pass då du ska resa till, eller via USA. Om du inte har ett sådant pass, eller om det är så att du ska vara i USA mer än 90 dagar, då måste du istället skaffa dig ett amerikanskt visum före du reser. Samma gäller om du reser till USA i annat syfte än för en kort semesterresa eller i affärer. Om du byter pass, så måste du även göra en ny ESTA ansökan till USA.

Om du saknar ett godkänt USA-ESTA kan du bli nekad att stiga ombord på planet till USA!

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.