Debatten kring casinoreklamen

Sponsrat.
Foto: romanov från Pixabay

I SAMARBETE MED CASINOGUIDE.SE. Det skrivs och debatteras mycket om casinoreklam i medier just nu och många diskuterar den intensiva marknadsföringsstrategin som vissa spelbolag använder. Stockholms region- och trafikpolitiker Sara Svanström (L) skriver i en artikel på SVT Nyheter att det är en fördel att spelmonopolet avskaffades men spelmarknaden måste ta ansvar för sina produkter. Innehållet i reklamen har sedan årsskiftet ändrats, men mängden reklam verkar inte ha minskat.

Bakgrund: Den nya spellagen

Vid årsskiftet 2018/2019 avskaffades det svenska spelmonopolet och den svenska marknaden är nu öppen för alla aktörer med en svensk licens. Krav ställs på bolag för att få denna licens och de bolag som har licens måste följa licensens regler. Reglerna innebär bland annat att marknadsföring ska vara måttfull samt många restriktioner kring bonusar.

Jämförelsesiten för casino online, Casinoguide.se, förklarar hur bonusar under 2018 var branschens mest använda verktyg i marknadsföring för att slå ut konkurrens, men möjligheterna att erbjuda bonusar har bromsats rejält och spelbolagen satsar nu på andra typer av meddelanden i sin marknadsföring, tex garantier om snabba uttag.

Spelinspektionen kräver måttfullhet

Enligt den svenska spellagen som trädde i kraft den 1:a januari 2019, kräver Spelinspektionen alltså en måttfull marknadsföring av spelbolag. I en debattartikel av Jenny Nilzon, VD för Spelbranschens riksorganisation, påpekar hon lagens brist på tydlighet i vad som menas med just måttfull. Hon menar på att det förr eller senare kommer bli tydligt för spelbranschens aktörer och mottagare för vart gränsen går. Nilzon hänvisar också till civilministern Ardalan Shekarabi som den 14:e februari år 2019 kallade alla spelbolag till ett möte för att diskutera utvecklingen. Han har vidare antytt om eventuellt reklamförbud.

Lagen och myndigheten Spelinspektionen säger att begreppet måttfullhet på sikt kommer tydliggöras med rättspraxis. Det är inte riskfritt för spelbolagen att fortsätta med omåttlig marknadsföring. Vid allvarliga överträdelser kommer licenser att återkallas. Även en varning kan innebära en sanktionsavgift.

Branschen vill också ta ansvar

Det finns aktörer i branschen som vill ta större ansvar. Efter Ardalan Shekarabis möte med alla svensklicensierade spelbolag i mitten av februari har två aktörer ägnat sig åt att ta fram riktlinjer som krav från civilministern. Branschföreningen för Onlinespel och Spelbranschens riksorganisation presenterar riktlinjer som bland annat omfattar att spelreklam inte får riktas till minderåriga. Även inte uppmuntra kunder att vinna tillbaka förluster, inte ge förhoppningar att spel kan ersätta vanligt arbete och inte heller påstå att spelbolagets spel ger snabbare vinst än någon annan.

Möjlighet att välja bort direktreklam finns

Det är många konsumenter och medborgare som är trötta på reklam överlag, vare sig det är från spelbolag eller andra företag. En del kunder uttrycker att de känner sig attackerade och bombarderade av alla annonser som kommer i deras väg. Knepet för mindre reklam kan vara att välja bort direktreklam på mejl och sms. Det vill säga att ett bolag skickar individanpassade annonser eller kampanjer till kunden.

Svensk tillsynsmyndighet jobbar på en lösning

Spelinspektionen är den tillsynsmyndighet som ska kontrollera att spellagen följs av samtliga spelbolag. Myndigheten ser också till att utveckla eventuella problematiseringar och brister i lagen, som bland annat marknadsförings- och reklam-delen. Tills en lösning har införts, kan du som konsument tänka på att ta bort direktreklam om man känner att det blir för många spelannonser runt omkring en. Man kan också lägga på minnet att tänka kritiskt och läsa på mer om erbjudandet innan man gör något med det.

Ovan nämnda källor hittar du här:
Bonusar – Jämförelsesiten förklarar
Hur spelmarknaden ska regleras – Spelbranschens förslag
Svt.se – Sara Svanströms debattartikel
DI.se – Jenny Nilzons debattartikel

***

Mer att läsa: Åtta filmer i Las Vegas-anda

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.