Thriller i sjukhusmiljö

Scen & film.
Eddie Redmayne och Jessica Chastain i “The good nurse” (foto: JoJo Whilden/Netflix)

THRILLER. Jessica Chastain och Eddie Redmayne lyfter en konventionell thriller i sjukhusmiljö där USA:s sjukvårdssystem är den stora boven.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr