Subtil samhällskritik i iransk film

Scen & film.
Foto: WOLF konsulter: Gordon Spragg, Laurin Dietrich, Michael Arnon

GRÄNSÖVERSKRIDANDE. Filip Hallbäck anser att det “genom filmen pågår ett klurigt spel med åskådaren” då berättartonen i filmen är komplex på flera nivåer och “gränserna mellan det fiktiva och det dokumentära suddas ut.”

FILIP HALLBÄCK
FILIP HALLBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr