Den nye kulturkonsumenten – mer interaktiv och mindre passiv

Samarbeten
Foto: Tomasz Mikołajczyk

I SAMARBETE MED CASINOWINGS. Det är en allmänt vedertagen sanning att ny teknologi driver utvecklingen framåt och då inte bara genom uppfinningar som i sig bidrar till nya produktionsformer som därmed förändrar vårt sätt att arbeta, tjäna pengar och leva.

Men en fråga som kanske inte alltid är lika lätt att svara på är om teknologi påverkar kulturen eller tvärtom? Är det konstnären som ser det inte någon annan ser och därmed skapar bilder som ny teknik kan ta vid och sedan utveckla, såsom en målning där du kan uppleva fler än två dimensioner som i sig inspirerar spelutvecklare att skapa interaktiva produkter där du som spelare faktiskt kan gå in i alla dimensioner. Eller är det tvärtom, teknologin som öppnar upp för konstnären att se vad som är möjligt?

Arm i arm med spelvärlden

Det finns givetvis inga enkla svar och just spel på nätet är en teknologi som verkar gå arm i arm med kulturen, ofta i växelvis takt, där de likt eleganta danspartners sporrar varandra. Dessutom har spelvärlden en förmåga att göra kulturen mer tillgänglig och därmed minskar annars rätt höga trösklar. Det är lätt att logga in på din dator, du kan dessutom göra det själv och behöver inte känna press på att – som kanske i en bokcirkel – prestera djupsinnigheter.

Många kulturella fenomen, som sagor, filmer och eviga hjältar tas till och med upp av den alltid lika konsumentnära spelvärlden där samlingssajter som Casinowings.se agerar som en sorts recensenter och guider för enskilda kulturkonsumenter som kanske bara vill ha lite förströelse och spänning som rör deras favoritfilm. För den som läst klassiker som Robin Hood finns exempelvis casinospel på samma tema. Spelutvecklarna och samlingssajterna ligger i framkant när det gäller att utveckla den nya typen av kulturintresse. Ett mer interaktivt konsumerande och inte alls lika passivt som att ta del av ett tv-program, läsa en bok eller gå på teater, där det bara handlar om att vara en åskådare.

Den nya kulturkonsumenten

Den nya kulturkonsumenten är gärna en del av kulturens skapande, mycket tack vare de enorma möjligheter vi har att själva nå ut och agera på nätet. För den som älskar Robin Hood räcker det inte längre med att bara läsa boken eller se filmen. Istället handlar allt om en röd tråd av interaktivitet där man går djupare in i världen och deltar på olika sätt.

Du nöjer dig inte med att läsa en bok, utan går dessutom in i olika gemenskaper på nätet och kanske till och med skriver fan fiction, det vill säga en egen historia i samma värld. Teaterupplevelsen förlängs med att spela på nätet i olika former. Och filmen kan du påverka genom att göra egna tolkningar på You Tube eller som vloggare. Ett annat fenomen är att man i dagens kulturkonsumtion också kommer närmare kreatören eller konstnären. Ofta bara en knapptryckning bort via exempelvis sociala medier.

En gemensam kropp

Oron över att vi läser för få böcker idag har visserligen en poäng då vi får svårare att ta till oss information som kräver lite extra tid och tankemöda för att ta till sig, något du ofta har nytta av i ditt live i övrigt, inte minst i arbetslivet. Å andra sidan är den passiva delen av att ta till sig kultur via exempelvis nätet rätt överdriven, då det i själva verket har en tendens att leda till allt större interaktivitet där du kan lyfta fram din kreativitet inom ett ämne som du älskar. Den nya kulturkonsumenten är här och det verkar inte betyda så mycket ifall det är tekniken som påverkar kulturen eller tvärtom. Istället är de en gemensam kropp.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.